Susține-ne

Dacă dorești să ne susții, o poți face alegând una din variantele de mai jos:

 • Redirecționează-ne până la 3,5% din impozitul pe venit

Completează sau descarcă formularul 230, depune-l la ANAF direct sau prin Poștă (cu confimare de primire)

Completează formularul230 și Împuternicirea și trimitene-o nouă, și noi o vom depune la ANAF.

Datele asociației:

 • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult:
  36099941
 • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult:
  ASOCIAȚIA NON-GUVERNAMENTALĂ ADRIAN ȘI DAN
 • Cont bancar (IBAN)
  RO39RNCB0757150356140001

Sau

 • Donează prin transfer bancar:

Cont lei: RO39RNCB0757150356140001
Nume banca: Banca Comercială Română
Nume asociație: Asociația Adrian și Dan

 • Sponsorizează-ne 

Orice companie poate alege să direcționeze 20% din impozitul pe profit către o organizație non-guvernamentală (fundație, asociație etc.) aleasă printr-un contract de sponsorizare.
Extras din Codul Fiscal, titlul 2, cap. II, art. 21, alin. 4, lit. p:„(…) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, (…) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

1). 3‰ (la mie) din cifra de afaceri;
2). 20% (la sută) din impozitul pe profit datorat.”

Oricare ar fi forma de susținere aleasă, noi vă mulțumim!